Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube
UWAGA: Od 4 maja 2019 roku udostępnienie po raz pierwszy dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne.
Bezpłatne udostępnienie obejmuje następujących formy udostępnienia dokumentacji:- przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku- na informatycznym nośniku danych- skanu

Dokumentację medyczną, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i  ochronę danych osobowych udostępnia się PACJENTOWI, OSOBIE POSIADAJĄCEJ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ LUB UPRAWNIONEMU ORGANOWI CZY PODMIOTOWI w następujących formach:

a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie SPZGiChP, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć

b)  poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

c) na informatycznym nośniku danych -  poprzez  skopiowanie dokumentacji w formie elektronicznej na nośnik danych (płyta CD, DVD, pendrive itp.)

d)  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – poprzez udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej  w sposób opisany w  Informacji wewnętrznej SPZGICHP

e) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,   a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Na podstawie § 3 ust. 2 do 6 oraz § 6 ust. 3 Zarządzenia Dyrektora Nr 34 z dnia 18 września 2018 roku, w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.07.2018 roku  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 roku, od dnia 7 września 2018 roku opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą:
___________________________________________________________________________________


1) za jedną stronę wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej – 9,04 zł brutto

2) za jedną stronę kopii lub wydruku lub odwzorowania cyfrowego (skanu) dokumentacji medycznej – 0,31 zł brutto

3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,80 zł brutto

4) za udzielenie informacji, dotyczących jednego ubezpieczonego, o których mowa w art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1754 t.j.) – 76,85 zł brutto

___________________________________________________________________________________


Udostępnienie dokumentacji medycznej drogą pocztową odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1481 t.j.), zgodnie z aktualnym na dzień nadania przesyłki cennikiem usług pocztowych ustalonych na podstawie art. 22 tejże ustawy.

Opłaty z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej należy dokonać na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 7424.
_______________________________________________________________________________

Odbiór  osobisty dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 7:30 – 14:00, od poniedziałku do piątku,  w dni robocze w pokoju Statystyki i dokumentacji medycznej  lub rejestracji Przychodni specjalistycznej,  po okazaniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.docx)Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.docx2018-09-20