ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja tel. 89 532 29 00
skrytka epuap: /spzgichp/SkrytkaESP

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

 

KRS 0000000456, Rejestr Wojewody nr 000000015277, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739,

nr konta:87 1160 2202 0000 0000 6193 7424

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- KORESPONDENCJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, Klaudia Goclik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj.  w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, podmioty powiązane z nami, które realizują usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bądź organy uprawnione do pozyskiwania Państwa Danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny tj. do czasu zweryfikowania Państwa tożsamości oraz rozpoznania Państwa wniosku lub zapytania w ramach realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się z Administratorem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.