O nas

Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

jest specjalistycznym ośrodkiem, o doskonałej renomie, w którym diagnozowane i leczone są wszystkie przypadki schorzeń układu oddechowego m.in. gruźlicy, nowotworów płuc, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Diagnozowany i leczony jest bezdech senny oraz nadwrażliwość na leki, prowadzone jest odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych - os, pszczół, szerszeni. Świadczone są usługi z zakresu rehabilitacji oddechowej oraz ogólnoustrojowej. Wszystkie wykonywane procedury wysokospecjalistyczne są na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.