Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych w Centrum

z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Piel?gniarek i Po?o?nych, Pani Dyrektor Wioletta ?l?ska - Zy?k z?o?y?a na r?ce Z-cy Dyrektora ds. piel?gniarstwa Pani Teresy Sadowskiej- Wo?kowickiej oraz Piel?gniarek Oddzia?owych i Koordynuj?cych, podzi?kowania za codzienny trud w pracy i ?yczliwo??, z jak? troszcz? si? o pacjent?w. 

Z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Farmacety (14.05.2023) najlepsze ?yczenia otrzymali r?wnie? farmaceuci pracuj?cy w szpitalnej aptece.

Wszystkim ?yczymy du?o zdrowia, szcz??cia i spe?nienia marze? zar?wno tych osobistych jak i zawodowych.

 

Pani Dyrektor Wioletta ?l?ska - Zy?k wraz z pil?gniarkami centrum

 

Pani Dyrektor z personelem Oddzia?u Chirurgii Klatki Piersiowej