MAMY DWIE NAGRODY W PLEBISCYCIE HIPOKRATESA!

Z dumą przedstawiamy i gratulujemy laurów, jakie nasi pracownicy zdobyli w plebiscycie medycznym Hipokrates 2023, organizowanym przez Gazetę Olsztyńską.

HIPOKRATES to jeden z największych plebiscytów medycznych w Polsce. Wśród najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim znaleźli się też nasi pracownicy!

Co ważne, kandydatów do nagród zgłaszają i wybierają pacjenci, którzy oceniają ich merytoryczne umiejętności, podejście do pacjenta, empatię i kulturę osobistą.

Dr Rafał Szynkarczuk, chirurg z Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej zajął III miejsce w kategorii Chirurg Roku. Natomiast mgr Iwona Kowalczyk, diagnosta laboratoryjny z Działu Diagnostyki Laboratoryjnej zdobyła II miejsce w kategorii Diagnosta Laboratoryjny Technik Analityki Medycznej Roku.

Dyrektor WMCChP w Olsztynie, Wioletta Śląska-Zyśk gratuluje zwycięzcom i podkreśla, że są oni wzorem dla innych: 

- Jestem  dumna z naszych laureatów - mówi Wioletta Śląska-Zyśk. - To wielkie wyróżnienie dla nich, ale także dla naszego szpitala. Cieszę się, że ich praca została doceniona przez pacjentów. To najlepszy dowód, że nasi lekarze i pracownicy są nie tylko kompetentni, ale także życzliwi i zaangażowani w swą misję. Chcę im serdecznie podziękować za ich wkład w rozwój i reputację naszego szpitala a także całej naszej społeczności medycznej.

Dr Rafał Szynkarczuk jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2022 roku pracuje w Szpitalu Pulmonologicznym w Olsztynie, gdzie wykonuje m.in. zabiegi operacyjne związane z chorobami płuc, opłucnej i śródpiersia.

Jego pasją jest chirurgia videoskopowa oraz  nowoczesne techniki rozwoju chirurgii, a zwłaszcza robotyka chirurgiczna. Robot medyczny to narzędzie w ręku chirurga, pozwalający na wykonywanie operacji chirurgicznych w bardzo trudnych okolicach anatomicznych ludzkiego ciała w sposób bardzo precyzyjny, co zmniejsza ryzyko błędu.

Dr Szynkarczuk jest współautorem wielu publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych. Jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej.

Iwona Kowalczyk jest  diagnostą laboratoryjnym z 28 stażem pracy. Jest specjalistą laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Od 2016 roku pracuje w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie,  jest Zastępcą Kierownika Działu i pełni również funkcję Kierownika Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.

Od 2018 roku pracuje na rzecz samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych  województwa warmińsko-mazurskiego. Drugą kadencję jest członkiem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w  Warszawie.  

Działając na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych organizuje liczne konferencje i szkolenia w nowych metodykach badań - celem doskonalenia zawodowego i integracji pracowników laboratoriów. Dba o wprowadzanie nowoczesnych metod laboratoryjnych w panelu badań i analizatorów, aby dostępność  do oferty analiz laboratoryjnych dla lekarzy i pacjentów  była jak najszybsza i najszersza.

Od 12 lat jest także nauczycielem akademickim na UWM w Olsztynie - prowadzi zajęcia z diagnostyki laboratoryjnej na kierunku lekarskim.

Jest odpowiedzialna za jakość i poprawność wykonywanych badań, a także za nadzór nad sprzętem i aparaturą laboratoryjną. Uczestniczy w szkoleniach i kursach doskonaląc swoje kwalifikacje. Zawsze stara się być miła i pomocna dla pacjentów i współpracowników.

Nagrody Hipokratesa są przyznawane corocznie przez Gazetę Olsztyńską. Plebiscyt medyczny ma na celu wyróżnienie najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim.

W tym roku plebiscyt odbywał się pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia.