Historia

110 LAT HISTORII

OD SANATORIUM DO SZPITALA

W numerze 54 z 1890 roku „Gazety Olsztyńskiej” napisano, że jedną z największych chorób  ludzkości są suchoty. Lekarze nie wiedzieli, jak im zaradzić. „Pewien doktor, nazwiskiem Koch, wynalazł teraz lekarstwo na suchoty, czyli jak u nas na Warmii mówią: na szwincucha. Powiada ów doktor, że suchoty powstają z robaczków, które z niewiadomej przyczyny dostają się do płuca człowieka i je pożerają (…) Przez powiększające szkło można w flegmie suchotnika te robaczki dostrzec. Doktor Koch pracował więc głównie nad tym, aby uśmiercić owe robaczki i człowieka-suchotnika od powolnej, lecz pewnej śmierci wyrwać.”

Parę tygodni później ta sama gazeta informowała, że „Jak słychać zamierza p. Markmann na wiosnę do swego domu kuracyjnego przede wszystkim chorych na suchoty przyjmować, którzy podług Kocha sposobu przez dwóch tutejszych lekarzy mają być leczeni”.

To dowód, że zdobycze medycyny docierały do Olsztyna wręcz błyskawicznie.

NAJWAŻNIEJSZY BYŁ ROK 1907

Ważny dla lecznictwa był rok 1907, bowiem 30 października na obrzeżach Olsztyna poświęcono sanatorium przeciwgruźlicze dla kobiet. Towarzystwo Sanatoriów Płucnych zakupiło na ten cel od miasta 5 hektarów lasu przy szosie ku wsi Wadąg. Budowa trwała rok, a obiektowi nadano ciekawy architektonicznie kształt, przypominający obrysem zamek. Lokalizacja w lesie nie była przypadkowa. Wybrano ją ze względu na klimat i pogląd, że las sosnowy wspomaga leczenie płuc.

Mieczysław Orłowicz odwiedził sanatorium 1913 roku i tak je wspomina:

„Zbudowane jako instytucja na pół filantropijna. Mieści się w ogromnym, dwupiętrowym, modernistycznym budynku, obliczono na 102 chorych, do którego przytyka piętrowa leżalnia. 78 łóżek jest przeznaczonych dla kobiet uboższych, 24 dla zamożnych, opłacających taryfę pensjonatową. Zakład posiada wzorowe urządzenia”.

 PRZED I PO WOJNIE

  Zdjęcie z wykładów - na zdjęciu grupa ludzi oglądających prezentacje

 

W kronice Olsztyna odnotowano, że miasto ofiarowało zakładowi portret Jego królewskie j Mości Cesarzowej Augustyny Wiktorii oraz dwa srebrne żyrandole. W wydanym w 1925 roku Przewodniku po Olsztynie można przeczytać:

„Zakład przedstawia jakby przypominającą zamek wspaniałą budowlę, która białym tynkiem i jasnym ceglanym dachem prześwieca wśród drzew. Na lewo i prawo od bocznych skrzydeł znajdują się okazałe, przewiewne werandy na wysokości parteru i pierwszego piętra. Po stronie zachodniej i nieco w tyle od głównego budynku znajduje się willa lekarska. Po stronie zachodniej tylną przestrzeń zakładu zamykają budynki gospodarcze z kuchnią, pralnią i maszynownią. Zakład jest przeznaczony dla chorych na płuca kobiet i spełnia pod każdym względem wymagania higieniczne. Posiada własną maszynę parową do wytwarzania prądu dla celów oświetleniowych i innych potrzeb zasilania. Podczas zimy jest ogrzewany centralnie niskociśnieniowym parowym systemem grzewczym”.

Wspomniane werandy służyły do końca lat 70. Dziś w ich miejscu jest nowe skrzydło szpitala.

Sanatorium słynęło z wysokiego standardu usług – m.in. w latach 20. wykonywano tu torakoplastykę.

Chore na płuca kobiety leczono w sanatorium do stycznia 1945 roku, czyli do momentu wkroczenia do Olsztyna  Armii Czerwonej. Sowieckie wojska urządziły w sanatorium  szpital wojskowy, a część spaliły.

Po zakończeniu wojny i przed ponownym uruchomieniem placówki, odbudowa placówki stała się koniecznością. Bezpośrednią pieczę sprawował wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.

Nową historię szpital rozpoczął o znacznie poszerzonej działalności.

ROZWIJAMY SIĘ

Szpital cały czas się rozwijał. Już w 1957 roku doktor Zenobiusz Bednarski wprowadził badania bronchoskopowe, co przyczyniło się do coraz częstszego wykrywania raka płuc. W kolejnych latach wprowadzał kolejne najnowsze metody diagnostyki i leczenia – m.in. biopsje cienkoigłową guzów obwodowych płuc, badanie cytologiczne odcisków z wycinków oskrzelowych. W latach 70. wprowadził w szpitalu chemioterapię raka płuc. W 1973 roku przemianowano Sanatorium w Wojewódzki Zespół Przeciwgruźliczy. W 1989 roku biskup warmiński Edmund Piszcz w imieniu papieża Jana Pawła II przekazał szpitalowi dar wówczas niezwykle użyteczny - bronchofiberoskop elastyczny. Ze względu na ogromne potrzeby onkologiczne, na początku lat 90. rozszerzono działalność szpitala o onkologię. W październiku 1991 roku dyrektorem został dr Stanisław Niepsuj, który sprawował te funkcje do 2004 roku. W tym czasie Szpital ogromnie zyskał na diagnostyce. W styczniu 2000 rozpoczęto bezpłatne badania dziedziczności nowotworów. Program finansowała Unia Europejska i polskie Ministerstwo Zdrowia. Na początku 2005 roku wyodrębniono w Szpitalu dwa nowe oddziały: gruźlicy i chemioterapii nowotworów płuc oraz utworzono oddział rehabilitacji pulmonologicznej.

OSTATNIE LATA

Od maja 2005 roku dyrektorem Szpitala jest Irena Petryna, która mimo że szpital tonął w długach, postawiła na dynamiczny rozwój. Zaczęła od pilnych remontów i termomodernizacji, a następnie zakupów sprzętu medycznego, podnosząc standard pracy Szpitala. Dzięki jej staraniom zainwestowano w Szpital ponad 10 mln zł.

Ponadto:

 • Szpital otworzył pierwszy w województwie Ośrodek Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu,
 • uruchomił nowe świadczenie medyczne – odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych
 • przy wykrywaniu prątka gruźlicy Szpitalne laboratorium stało się jednym z najnowcześniejszych w kraju.
 • W 2006 roku uzyskano Certyfikat Akredytacyjny.

W 2007 roku:

 • 6 września 2007 roku uroczyście otworzyliśmy neutralizator ścieków.
 • Obchodziliśmy jubileusz 100-lecia istnienia szpitala. Dokładnie w 100. rocznicę powstania szpitala, 30 października 2007 roku, uruchomiliśmy milczący od lat zegar na wieży budynku głównego szpitala.

W 2008 roku:

 • Zakończyliśmy prace termomoderizacyjne szpitala, docieplając cały budynek wraz z wymianą okien i drzwi.
 • Odremontowano również budynek kotłowni oraz zakupiono nowy kocioł na biomasę - zrębki drewna.
 • 2 lipca uroczyście oddaliśmy do użytku wyremontowane i zmodernizowane oddziały szpitalne.
 • Remont przeprowadzono na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku oraz w pracowniach RTG i USG o łącznej powierzchni użytkowej około 3.500m2.
 • Oddaliśmy do użytku nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji inwestycji została zlikwidowana ostatnia istniejąca bariera w komunikacji osób niepełnosprawnych w naszym szpitalu.

W 2009 roku:

 • 27 stycznia 2009 roku, uroczyście otwarto Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.  Ośrodek Rehabilitacji Dziennej zapewni kompleksową rehabilitację wielonarządową ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów rehabilitacyjnych ze wskazań ortopedycznych - po urazach, zabiegach, przypadkach schorzeń przewlekłych, jak również wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
 • 10 kwietnia 2009 roku zostaliśmy przyjęci do prestiżowej sieci : "Szpitali Promujących Zdrowie"
 • 6 listopada 2009 roku na olsztyńskim zamku, odbyła się uroczysta gala podsumowująca dwa największe konkursy organizowane w naszym regionie: Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości oraz Produkt i Usługa Warmii i Mazur. Nasz szpital brał udział w obydwu konkursach i otrzymał dwie statuetki!
 • W konkursie Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości, otrzymaliśmy statuetkę za doskonałość zarządzania w kategorii organizacje publiczne. Natomiast w konkursie Produkt i Usługa Warmii i Mazur w kategorii „Usługa Medyczna” największe uznanie i statuetkę przyznano nam za odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych. 
 • 13 listopada 2009 roku uroczyście oddano do użytku zmodernizowane szpitalne dachy.
 • Pod koniec 2009 roku przy znacznie zaostrzonych kryteriach ponowiliśmy uzyskany 3 lata wcześniej Certyfikat Akredytacyjny.

W 2010 roku:

 • Dołączyliśmy do grona placówek posiadających ucyfrowiona pracownię RTG
 • Oddaliśmy do użytku najnowoczesniejszą aptekę w Regionie - jedyna zbudowaną zgodnie z prawem farmaceutycznym, nakładające obowiązek zlokalizowania dygestorium w pomieszczeniach apteki.
 • 7 września 2010 , w parku za Budynkiem Głównym Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc gdzie odbyło się uroczyste otwarcie Dydaktyczno – Ekologicznej Ścieżki Zdrowia przeznaczonej dla pacjentów, ale także mieszkańców Olsztyna.
 • Od 14 października 2010 nasza placówka nosi miano „ Przyjaznej Kombatantom”.

W 2011 roku:

 • 18 stycznia 2011 roku, otwarto nowa inwestycję w szpitalu : najnowocześniejszy oraz najbezpieczniejszy w kraju pododdział diagnostyczno -terapeutyczny dla osób chorych na gruźlicę.
 • 12 grudnia 2011 uroczyście oddano do użytku 50 m kw. Kolektorów  słonecznych.  Projekt  rozbudowy kotłowni o odnawialne źródła energii związany był z ochroną środowiska, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Instalacja solarna, jest wykorzystywana do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Szpitala.
 • Listopad 2011 roku, Placówka, w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital” , po raz pierwszy otrzymuje zaszczytny tytuł Najlepszego Szpitala Niezabiegowego w kraju.

W 2012 roku:

 • 4 kwietnia 2012 roku, uroczyście podsumowano kompleksową informatyzację szpitala. Projekt „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwolił na zakup 70 nowych komputerów i terminali, 5 laptopów, 70 monitorów w tym 10 medycznych i połączenie ich we wspólną sieć.
 • 17 maja 2012 roku, szpital otrzymał wyróżnienie specjalne w Konkursie Lidera Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia podsumowujące cztery główne kategorie: innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia, skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia i profilaktyka oraz działalność na rzecz pacjenta. 
 • Listopad 2012 roku,  Dziennik Rzeczpospolita oraz centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia już po raz drugi uhonorowali placówkę mianem Najlepszego Szpitala Niezabiegowego w Kraju.

W 2013 roku:

 • 11 stycznia 2013 roku, szpital otrzymał tytuł Reginalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 w dwóch kategoriach: "Dynamicznie rozwijająca się firma" oraz "Inspirująca firma" za kompleksową informatyzację szpitala.
 • 16 stycznia 2013 roku pani Dyrektor Irena Petryna otrzymała prestiżowe wyróżnienie - Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012. Wyróżnienie przyznano za doskonałość zarządzania, wyprowadzenie szpitala z długów oraz dynamiczny rozwój placówki.
 • 24 stycznia 2013 roku, szpital otrzymał tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii: "Inspirująca firma" za kompleksową informatyzację szpitala.
 • 14 marca 2013 roku szpital otrzymał laur "Najlepszym z Najlepszych".
 • 17 lipca 2013 roku placówka otrzymała już po raz trzeci Certyfikat Akredytacyjny, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych, nowoczesnej organizacji pracy i prawidłowej opieki nad pacjentem. Uzyskaliśmy jeden z najwyższych wyników w kraju (94 punkty na 100 możliwych). Oceny dokonało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. 
 • 17 lipca 2013 roku szpital oddał do użytku pacjentom i pracownikom szpitala ambulatorium onkologiczne, gabinet rehabilitacji dziennej oraz gabinet badań czynnościowych, a także pomieszczenia socjalne dla personelu medycznego. 
 • 17 lipca 2013 roku placówka oddała do użytku zagospodarowany skwer o charakterze dydaktycznym. Utworzono ekologiczny zakątek, którego celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodą, pogłębianie wiedzy mieszkańców Województwa Warmińsko - Mazurskiego nt. ochrony środowiska. 
 • Listopad 2013 roku,  Dziennik Rzeczpospolita oraz centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia już po raz trzeci uhonorowali placówkę mianem Najlepszego Szpitala Niezabiegowego w Kraju.
 • Grudzień 2013 roku szpital otrzymał nagrodę "Patent na Projekt" za realizację projektu pn.: " Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie". 

 W 2014 roku:

 • 4 kwietnia 2014 roku szpital otrzymał już po raz trzeci laur "Najlepszym z Najlepszych".
 • 15 kwietnia 2014 roku placówka oddała do użytku nowoczesne Multimedialne Centrum Konferencyjne.
 • 28 maja 2014 roku uroczyście podpisano trójstronne porozumienie między Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - reprezentowanym przez Irenę Petrynę i Wojewódzką Stacją Pogotowania Ratunkowego w Olsztynie - reprezentowana przez Marka Myszkowskiego - dyrektora Stacji, a Poradnią Ftyzjopulmonologiczną w Kołomyi. 
 • 29 września 2014 - Nasza usługa "Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu" została doceniona przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przyznano nam certyfikat "Produkt Warmia Mazury”.
 • 30 października 2014 - W ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2014" po raz 4 zostaliśmy uhonorowani tytułem "NAJLEPSZY SZPITAL NIEZABIEGOWY W KRAJU".

W roku 2015:

 • 29 stycznia 2015 - II Gala „Produkt Warmia Mazury” połączona z konferencją informacyjno-promocyjną na temat projektu prowadzonego przez województwo pod tą samą nazwą. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie otrzymał wyróżnienie potwierdzone certyfikatem w kategorii usługa - odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych.
 • 18 grudnia 2015 – W ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny szpital 2015", przygotowanym przez „Rzeczpospolitą" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zajęliśmy czwarte miejsce. Do rankingu weszło 100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskały najwięcej punktów w ankiecie.

W roku 2016:

 • 21 stycznia 2016 r. - Na gali organizowanej przez dziennik "Puls Biznesu" zostaliśmy nagrodzeni przynależnością do elitarnego klubu "Gazel Biznesu", czyli grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Wyróżnienie otrzymaliśmy po raz drugi, poprzednio w 2010 roku.
 • 30 stycznia 2016 r. - Uzyskaliśmy pozytywny wynik w ogólnopolskim sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2015 w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń.
 • 12 maja 2016 roku - W Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc, gościliśmy Panią Janine Bender – dyrektor administracyjną w Szpitalu Czerwonego Krzyża w Stuttgarcie oraz Panią Louise Philips, dyrektora ds. zaopatrzenia i rozwoju grupy klinicznej w Tower Hamlets w Londynie. Przyjazd był inauguracją Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Do Polski przyjechali goście z Niemiec, Hiszpanii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników programu znaleźli się: profesor medycyny, dyrektor administracyjny szpitala, menedżer pielęgniarstwa, prawnik organizacji ochrony zdrowia, menedżer opieki psychiatrycznej oraz menedżer organizacji koordynowanej ochrony zdrowia.
 • 24 czerwca 2016 r. - Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Przyjaznego Pracodawcy, który został przyznany nam przez Kapitułę Konkursu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religii. Dyplom i statuetkę odebrała Pani Dyrektor Irena Petryna, przekazując ją Pani Teresie Sadowskiej – Naczelnej Pielęgniarce, dzięki której uczniowie Szkoły Policealnej mają możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych w naszym szpitalu. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!
 • 2 grudnia 2016 roku - W Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego. Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem wysokiej jakości usług medycznych, prawidłowej opieki nad pacjentem oraz nowoczesnej organizacji pracy. Szpital poddał się ocenie komisji z Centrum Monitorowania Jakości i po raz czwarty uzyskał status szpitala akredytowanego.
 • 14 grudnia 2016 r. - W ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital" wzięliśmy udział po raz szósty i zdobyliśmy zaszczytne trzecie miejsce w kategorii  "Najlepszy szpital niezabiegowy w kraju". Oceniano nas w  8 kategoriach: zarządzanie, jakość opieki, opieka medyczna, jakość usług dla pacjenta, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta oraz analiza zdarzeń i skarg, SOR.

W roku 2017:

 • 20 stycznia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie odwiedził pan Krzysztof Łanda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Placówkę zwiedził w towarzystwie Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wiceminister zdrowia odwiedził nasz Region w związku z prezentacją instrumentu ułatwiającego uzyskanie dofinansowania inwestycji w placówkach służby zdrowia. - W ramach projektu map potrzeb zdrowotnych stworzyliśmy Jowisza (IOWISZ) czyli instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia.
 • 21 lutego 2017 r., odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Sanatorium SOVETSK z Kaliningradu, które reprezentował główny lekarz Aleksander Iwanow oraz Sergey Orlov z Instytutu Informatyki Medycznej. Rozmowy dotyczyły planów zawarcia umowy partnerskiej w celu współpracy oraz wspólnego pozyskiwania środków finansowych w ramach programu Polska- Rosja 2017-2020.
 • 2 marca 2017 r. odbył się w Warszawie zjazd użytkowników szpitalnych systemów informatycznych CompuGroup Medical Polska. Głównym tematem zjazdu były najnowsze trendy w informatyce medycznej oraz praktyczne konsekwencje wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Podczas zjazdu nasz szpital otrzymał statuetkę „Innowacyjny szpital” za współpracę w zakresie rozwoju wdrożonych funkcjonalności systemu.
 • 10 października 2017 r. - Pani Profesor Anna Doboszyńska, Koordynator Kliniki Pulmonologii-Oddziału Pulmonologicznego w naszym szpitalu została wybrana Dziekanem nowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • 27 październik 2017 r. - Dyrekcja i pracownicy szpitala płucnego gościli w dniu wczorajszym Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła. Wizyta związana była z jubileuszem placówki, która obchodzi w tym roku 110 lecia służby na rzecz ochrony i ratowania zdrowia mieszkańców Warmii i Mazur. Spotkanie było okazją do zaprezentowania Ministrowi obecnej infrastruktury szpitala oraz do przedstawienia wizualizacji Warmińsko – Mazurskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – inwestycji wieńczącej dynamiczny rozwój szpitala, jaki dokonał się na przełomie ostatniego dziesięciolecia.
 • 21 listopada 2017 r. - W Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc, odbyła się Konferencja, podczas której przedstawiono nowe możliwości jakie daje telemedycyna, która prężnie rozwija się w naszej placówce. Na bazie, wdrażanej etapowo, kompleksowej informatyzacji szpitala, uruchomiona zostaje technologia AirView – jest to aplikacja pozwalająca na monitorowanie leczenia pacjentów, przebywających w domu, cierpiących zaburzenia oddychania w czasie snu. W trakcie konferencji nastąpiło również przekazanie przez przedstawicieli firmy Res-Med respiratora dla Fundacji „Zdrowe Płuca”.
 • 15 grudnia 2017 r. - Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie został uhonorowany tytułem Najlepszy szpital niezabiegowy w kraju, zajmując 1 miejsce w ogłoszonym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i dziennik „Rzeczpospolita” Rankingu „Bezpieczny Szpital 2017”, w kategorii szpitali niezabiegowych. Placówka po raz 5 została doceniona w ogólnopolskim 14. Rankingu „Bezpieczny Szpital 2017” będącym częścią realizowanego programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Łącznie w rankingu, w różnych kategoriach, uczestniczyły 204 szpitale.

W roku 2018:

 • 24 stycznia 2018 r odbyło się uroczyste przekazanie do użytku zakupionych przez szpital urządzeń medycznych: aparatu do echokardiografii, spirometru z bodypletyzmografem z funkcją DLCO oraz trzech respiratorów. Urządzenia zostały zakupione dzięki dotacji celowej w wysokości 312 000,00 zł udzielonej przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (wówczas) Ministra Rozwoju i Finansów oraz panią Premier Beatę Szydło.
 • 25 stycznia 2018, w Gabinecie Marszałka podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” (projekt nr RPWM.09.01.01-28-0012/17) złożonego w ramach konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16. W ramach realizacji projektu przewidziane są roboty budowlane polegające na przebudowie I pietra bryły B na oddział szpitalny i skomunikowanie go z pozostałą częścią szpitala (winda, klatka schodowa. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt medyczny:   RTG, EBUS, sprzęt do diagnostyki i leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, szafa do endoskopów, kardiomonitor i inne.
 • 21 marca 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie do użytku najniższych kondygnacji w Szpitalu, które dzięki pracom remontowym zyskały nowe przeznaczenia. Są to pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla personelu oddziału pulmonologicznego z pododdziałem gruźlicy, magazyn odzieży pacjentów oraz archiwum medyczne.
 • 27 marca 2018 r. - W dniu dzisiejszym Dyrektor szpitala - Irena Petryna podpisała umowę na realizację czwartego etapu informatyzacji pn.: "Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie" - to czwarty etap procesu informatyzacji szpitala. 
 • 5 kwietnia 2018 r. - Kolejny sukces naszego szpitala. Dziś po raz trzeci Irena Petryna - Dyrektor placówki odebrała z rąk Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina laur Najlepszym z Najlepszych. Doceniono w ten sposób dynamiczny rozwój szpitala, wdrożenie nowoczesnych metod diagnostycznych i standardów leczenia na najwyższym poziomie. Tym samym uznane i wsparte zostały aspiracje szpitala do bycia jedynym referencyjnym ośrodkiem w Regionie leczącym wszystkie choroby układu oddechowego.
 • 13 sierpnia 2018 r. – W towarzystwie znamienitych gości, został przekazany do użytku nowoczesny sprzęt diagnostyczny, wykorzystywany do wczesnej i pogłębionej diagnostyki w chorobach płuc, w tym nowotworach oraz w precyzyjnej diagnostyce chorób alergicznych. To także w pełni zautomatyzowana szafa do endoskopów i respirator.
 • 19 październik 2018 r. - Miło nam poinformować, że Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc po raz kolejny uzyskał certyfikat dla Najlepszej Usługi Warmii i Mazur. W tegorocznej edycji szpital zgłosił do konkursu usługę medyczną: diagnozowanie i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego.

Usługa diagnozowania i leczenia nadciśnienia płucnego pozwoliła dołączyć szpitalowi do grona niewielu ośrodków leczniczych w Polsce (szacuje się, że jest ich łącznie z kardiologicznymi ok. 30, natomiast w grupie ośrodków pulmonologicznych jesteśmy JEDYNI W KRAJU), które są wymieniane jako wiodące w tej specjalizacji. Olsztyńscy pulmonolodzy prezentując własne doświadczenia i osiągane przez personel kliniki wyniki na konferencjach krajowych i zagranicznych, przyczyniają się do promowania Olsztyna jako ośrodka innowacyjnego o europejskich standardach opieki nad pacjentami całego Regionu Warmii i Mazur.

1 stycznia 2022 r.

W związku z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń medycznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy  i Chorób Płuc, wynikających z oddania do użytku z dniem 01.01.2022 roku Oddziału chirurgii klatki piersiowej,  bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ulega zmianie nazwa Szpitala na „Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.”

Zapraszamy do oglądania relacji z wydarzeń na naszym Facebooku - https://www.facebook.com/szpital.pulmonologiczny/