ODWIEDZINY

Szanowni Pacjenci i Odwiedzający

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie  uprzejmie informuje, że ze względu na trwające zagrożenia epidemiczne, w trosce o bezpieczeństwo leczonych pacjentów oraz personelu, wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów.

O zgodzie na odwiedzenie pacjenta decyduje ordynator/kierownik oddziału, a w godzinach popołudniowych lekarz dyżurny, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiczne występujące w danej komórce. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem zasad określonych w rekomendacjach Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności:

 1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. W salach wieloosobowych mogą przebywać jednocześnie łącznie 2 osoby odwiedzające. Czas trwania odwiedzin wynosi 2 godziny dziennie, chyba że inne uwarunkowania uzasadniają jego skrócenie.
 2. Niewskazane jest uczestnictwo w odwiedzinach dzieci poniżej 10 roku życia.
 3. Odwiedziny powinny przebiegać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła
 • osoba odwiedzająca ma obowiązek pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni szpitala (szatnia znajduje się w Informacji szpitala)
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do umycia rąk oraz ich dezynfekcji,
 • podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami Ministra Zdrowia,
 • możliwe jest wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą, po uprzednim nałożeniu jednorazowego fartucha flizelinowego oraz dokładnym umyciu i dezynfekcji rąk
 1. Ilość dostarczanych artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) powinna być ograniczona do niezbędnego minimum (wszystkie artykuły powinny zmieścić się w przyłóżkowej szafce pacjenta). Istnieje możliwość dostarczania ww. artykułów do punktu informacyjnego Szpitala celem przekazania pacjentowi.
 2. Osoby odwiedzające muszą podporządkować się wszystkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. Na czas wizyt lekarskich w sali chorych, wykonywania zabiegów lub konsultacji, osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali.
 3. W sytuacjach doraźnych decyzje o ograniczeniu odwiedzin w oddziale podejmuje ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

 

Pacjentom i odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów na terenie szpitala,
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną itp.,
 • stosowania u pacjentów jakichkolwiek środków i metod leczniczych bez wiedzy  i zgody personelu,
 • podawania choremu przyniesionej żywności, bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką rodzaju i zakresu diety.

 

Pacjenci mogą korzystać z:

 • własnych  telefonów komórkowych z ograniczeniem ich użytkowania w pobliżu aparatury medycznej,
 • sprzętu RTV za odpłatnością według obowiązującego cennika,
 • punktów usługowych, znajdujących się poza oddziałem, po uprzednim poinformowaniu personelu o fakcie opuszczenia oddziału,
 • skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do szpitala,
 • Wi-Fi,
 • płatnego parkingu szpitalnego.
Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (cennik opłat parking.pdf)cennik opłat parkingowych122 kB2015-10-23
Pobierz plik (Regulamin parkingu Pulmonologia w Olsztynie.pdf)regulamin parkingu158 kB2015-10-23