ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

Oddział specjalizuje się w kompleksowym leczeniu i diagnostyce schorzeń chirurgicznych układu oddechowego, śródpiersia jak i przełyku. Jego bazę stanowi 20 łóżkowy, nowoczesny oddział z dwoma salami operacyjnymi. Na pacjentów czekają w większości dwuosobowe sale, jedna izolatka ze śluzą, dwie sale jednołóżkowe i jedna trzyosobowa. Każda z sal chorych posiada własny węzeł sanitarny.

Głównym polem działania jest rak płuca – diagnostyka inwazyjna i leczenie operacyjne. Mając na względzie dobro pacjentów, nasza ścisła współpraca z pionem pulmonologii i onkologii znacznie skróciła czas diagnostyki i leczenia. Sukcesywne szkolenia kadry lekarskiej oraz systematyczne wzbogacanie ośrodka w nowoczesny sprzęt pozwoliły na znaczący udział technik małoinwazyjnych w codziennej pracy - niemal 80% resekcji anatomicznych i ok. 95% zabiegów diagnostycznych.

Zabiegi wykonywane w diagnostyce raka płuca:

- endoskopowe - bronchofiberoskopia, EBUS-TBNA (przezoskrzelowa biopsja śródpiersia pod kontrolą USG),

- VATS(Video Asissted Thoracoscopic Surgery)- resekcje klinowe, brzeżne, biopsje płuca.

Leczenie operacyjne raka płuca:

- VATS - segmentekomie, lobektomie, pneumonektomie(również wewnątrzosierdziowe),

- Chirurgia klasyczna(tzw. „torakotomia”) - j.w ,

- Leczenie paliatywne - protezowanie tchawicy jak i oskrzeli głównych.

Ponadto Oddział zajmuje się:

- leczeniem operacyjnym przerzutów nowotworowych do płuc,

- leczeniem operacyjnym chorób gruczołu tarczowego - w szczególności wole zamostkowe, schodzące do śródpiersia,

- diagnostyką i leczeniem chirurgicznych chorób przełyku - radykalne leczenie operacyjne raka przełyku lub paliatywne protezowanie, operacyjne leczenie achalazji przełyku, poszerzanie łagodnych zwężeń(nienowotworowych) oraz resekcje uchyłków,

- diagnostyką i leczeniem guzów śródpiersia, w tym rzadko wykonywane w Polsce resekcje podmostkowe, które nie wymagają przecięcia mostka(tzw. sternotomii),

- leczeniem zwężeń tchawicy (pointubacyjnych, potracheostomijnych i nowotworowych)- resekcje odcinkowe lub protezowanie

- operacyjną rekonstrukcją we wszelkiego rodzaju przepuklinach przeponowych, tak pourazowych jak i tych o innej etiologii,

- diagnostyką i leczeniem zmian ściany klatki piersiowej, także związanych z resekcją żeber, mostka jak i ich rekonstrukcją,

- leczeniem operacyjnym i diagnostyką inwazyjną nienowotworowych chorób płuc- przewlekłych ropniaków opłucnowych, opancerzenia płuca, włóknienia, sarkoidozy, rozedmy, nawracających odm opłucnowych,

- leczeniem nawracających płynów w jamach opłucnowych w przebiegu chorób nowotworowych- pleurodeza chemiczna, przewlekły drenaż.

Oddział stanowi ośrodek odwoławczy do leczenia urazów klatki piersiowej i nieleczących się odm opłucnowych dla całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Okres oczekiwania na planowe przyjęcie do Oddziału wynosi ok. 10 dni. Wszystkie pilne stany są przyjmowane natychmiast po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym.

Kwalifikacja do zabiegów, kontrola pooperacyjna i konsultacje specjalistyczne odbywają się w przyszpitalnej poradni Chirurgii Klatki Piersiowej funkcjonującej we wtorek i piątek w godz. 10:00-14:00 oraz we środę 14:00-18:00. Okres oczekiwania na wizytę w poradni wynosi ok. 2 tygodnie. Pilne przyjęcia na bieżąco.

Do poradni można kierować chorych na każdym etapie diagnostyki guza płuca oraz we wszystkich stanach, które wchodzą w zakres kompetencji, który oferuje Oddział.

Nasza kadra lekarsko-pielęgniarska postara się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania.

 

 

Kontakt:

Gabinet Koordynatora  89 532 29 81 wew. 981

Gabinety lekarskie  89 532 29 80 wew. 980

Dyżurka pielęgniarek 89 721 68 35 wew. 835

Pielęgniarka koordynująca 89 721 68 25 wew. 825

Sekretarka medyczna 89 532 29 68 wew. 968

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej tel. 459 595 990