ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM GRUŹLICY

Kontakt:

Gabinet Koordynatora 89 532 29 61

Pielęgniarka oddziałowa 89 532 29 62

Sekretarka medyczna 89 532 29 58

Punkt pielęgniarski  89 532 29 82 

 

Na oddział przyjmowane są osoby z rozpoznaną gruźlicą, bezpośrednio prątkujące, czyli zakaźne, a także chorzy z podejrzeniem gruźlicy oraz pacjenci, u których nastąpiła wznowa gruźlicy. Diagnozowana i leczona jest tu gruźlica płuc oraz innych narządów (m.in. skóry, kości, pęcherza moczowego, jąder), a także gruźlica leko - oraz wielolekooporna.

Oddział współpracuje z Działem Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie diagnozowania prątka gruźlicy. Oddział dysponuje 65 łóżkami. Na oddziale jest 49 łóżek, a na pododdziale - gruźlica prątkująca 16 łóżek. Sali chorych wyposażone są w telewizor i telefon. Informacje o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator oddziału codziennie w godzinach od 11:00 do 12:00. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie.

W strukturze oddziału została wydzielona część dla pacjentów prątkujących:

Pododdział gruźlicy

Pododdział spełnia standardy epidemiologiczne, maksymalnie ograniczające łańcuch przenoszenia prątka gruźlicy. Pacjenci zostaną objęci profesjonalną opieką lekarską i pielęgniarską. Hospitalizacja odbywa się w komfortowych warunkach. Na przestrzeni prawie  400 metrów kwadratowych  znajduje się 7 przestronnych sal z węzłami sanitarnymi, w tym trzy izolatki. Nowoczesne izolatki spełniają europejskie normy sanitarne i obowiązujące rygory epidemiologiczne. Posiadają podciśnieniową wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą 1,5 - krotną wymianę powietrza. Ten system wentylacji mechanicznej powoduje rozrzedzanie i eliminację cząsteczek infekcyjnych. Dzięki takim rozwiązaniom zapewniona jest całkowita wymiana skażonego powietrza. Tym samym bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu pracującego na pododdziale jest na najwyższym poziomie. Pododdział wyposażono również w urządzenia audiowizualne umożliwiające kontakt chorego z odwiedzającymi. Pacjenci mają do niego dostęp z korytarza na pododdziale oraz w każdej izolatce.  Dla odwiedzających zaprojektowano pomieszczenie audiowizualne dostępne z holu. Jednocześnie ciągły podgląd ma punkt pielęgniarski. Transport chorego na pododdział odbywa się poprzez śluzę. Zapobiega to przenikaniu powietrza (potencjalnie zawierającego prątki gruźlicy) na zewnątrz. Warto zaznaczyć, że zadbano również o czas wolny pacjentów: radio, telewizor, komputer z dostępem do internetu, stół do tenisa, gry planszowe oraz możliwość skorzystania z biblioteki.

Prosimy pamiętać o tym, iż niewskazane jest, aby chorych na naszym oddziale odwiedzały dzieci.