ODDZIAŁ ONKOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII

Kontakt:

Gabinet lekarski 89 532 29 60

Gabinet lekarski   89 532 29 78

Gabinet lekarski 89 532 29 73

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 35

Sekretarka medyczna  89 532 29 57, 89 621 49 55

 

W onkologii XXI wieku wyraźnie zaczyna dominować dążenie do wdrażania leczenia spersonalizowanego - dostosowanego do szczególnego profilu nowotworu u danego pacjenta. Jego filarem jest diagnostyka molekularna, która pozwala na precyzyjne dobranie leczenia celowanego.

Kwalifikacja wymaga określania bardzo szczegółowych parametrów komórek nowotworowych, często wykonania badań genetycznych. Współpracujemy w tym zakresie z uznanymi, specjalistycznymi laboratoriami w Polsce. Metody spersonalizowane wskazują na znaczne zwiększenie korzyści klinicznych - dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji choroby i czas przeżycia ogółem.

Na oddziale prowadzone leczenie jest zgodne ze standardami onkologicznymi. Podawane są wielolekowe schematy chemioterapii i immunoterapii, a także schematy leczenia celowanego przy użyciu nowoczesnego sprzętu, bezpiecznego dla personelu i pacjentów. Monitorowana jest skuteczność leczenia onkologicznego. Miesięcznie leczonych jest tu około 200 pacjentów.

Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii ma dostęp do pełnego panelu badań krwi, badań radiologicznych, jak również histopatologicznych. W pakiecie badań krwi, poza badaniami podstawowymi (morfologia, badania biochemiczne), istnieje możliwość oznaczania markerów nowotworowych.

W panelu badań radiologicznych dostępne są również: PET, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Część stacjonarną Oddziału onkologii z pododdziałem chemioterapii stanowi baza 25 łóżek w komfortowo wyposażonych salach.

W zespole funkcjonuje Chemioterapia  Jednego Dnia, której sale wyposażone są w specjalistyczne łóżka-fotele do aplikowania chemioterapii.

Oddział prowadzi leczeni wszystkimi lekami dostępnymi w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia.

Oddział we współpracy z ośrodkami na całym świecie prowadzi od 17 lat szeroko zakrojone badania kliniczne.

 

Informacji o stanie zdrowia pacjentów w dni robocze udzielają  koordynator oddziału i lekarz prowadzący w godz. 8:00-14:00