ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ Z OŚRODKIEM REHABILITACJI DZIENNEJ

Kontakt:

Gabinet lekarski 89 532 29 18

Dyżurka pielęgniarek 89 532 29 11

Sekretarki medyczne 89 532 29 48

Pracownia Fizjoterapii 89 532 29 54

Rejestracja na rehabilitację 89 532 29 11

 

Powstał w celu zapewnienia kompleksowego leczenia chorych na schorzenia układu oddechowego jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego i operacyjnego, prowadzonego na oddziałach pulmonologicznym, onkologicznym i torakochirurgicznym.

Rehabilitacja pulmonologiczna zmniejsza objawy chorobowe, zapobiega powikłaniom i trwałym zmianom w układzie oddechowym. Poprawia sprawność fizyczną, stan psychiczny i funkcjonalny oraz jakość życia. Stanowi kontynuację leczenia schorzeń ostrych jak zapalenia płuc i opłucnej w celu zapobiegania zrostom opłucnowym, włóknieniu płuc. Zajmuje się profilaktyką zaostrzeń chorób przewlekłych jak POChP, astma oskrzelowa czy rozstrzenie oskrzeli.

Postępowanie rehabilitacyjne jest także stosowane po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej (operacje nowotworów płuc, zmniejszenia objętości płuc, przeszczepu płuc). Elementy rehabilitacji oddechowej znajdują też zastosowanie w leczeniu chorych, u których zaburzenia oddechowe współistnieją z innymi chorobami, takimi jak deformacje klatki piersiowej, kręgosłupa, choroby nerwowo-mięśniowe czy otyłość.

Coraz częściej pacjentami oddziału są chorzy z rakiem płuca, nie tylko po całkowitej czy częściowej resekcji płuca, ale również po chemio - i radioterapii. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.

Uzupełnieniem działalności szpitalnej rehabilitacji pulmonologicznej jest rehabilitacja ogólnoustrojowa  w Ośrodku Rehabilitacji Dzienne, z którego mogą korzystać pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu.

 

Ćwiczenia ogólnousprawniające wykonywane przez pacjentów