PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Kontakt:  tel. 459 595 990 

Rejestracja mieści się w budynku AC.

Do zadań poradni alergologicznej należy w szczególności:

  • diagnostyka i leczenie chorób alergologicznych układu oddechowego, w tym kwalifikacja i prowadzenie swoistej immunoterapii;
  • profilaktyka i diagnostyka astmy;
  • wykonywanie testów wziewnych i pokarmowych;
  • wykonywanie badań czynnościowych płuc;
  • prowadzenie badań kontrolnych po leczeniu szpitalnym;
  • aktualnie poradnia doposażona została w sprzęt umożliwiających diagnostykę utajonych postaci astmy oskrzelowej – ISPA (Inhalacyjny System Prowokacji Alergenowych).


Godziny pracy:

Poniedziałek

12:00 - 18:00 - dr n.med. M.M. Zakrzewska

14:00 - 15:00 - dr n. med. J. Pawlak

Wtorek     

11:00 - 14:00 - lek. M. Głogowska

Środa      

14:00 - 18:00  - dr n. med. J. Pawlak

13:00 - 14:00 - lek. P. Przelaskowski

Czwartek 

11:00 - 13:00 - lek. P. Przelaskowski

07:30 - 14:00  - lek. J. Woźniak

 

 

Dokumenty, które pacjent powinien zabrać z sobą na poradę lekarską:

  1. Skierowanie do alergologa.

  2. Dokument potwierdzający tożsamość.

  3. Dokumentację leczenia.

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.