PORADNIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA BEZDECHU SENNEGO

Ośrodek Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

Kontakt:  tel. 459 595 990 

Rejestracja mieści się w budynku AC.

Do najczęstszych objawów zespołu bezdechu sennego można zaliczyć: chrapanie (często głośne, nieregularne z przerwami w oddychaniu w czasie snu), senność dzienna (zasypianie lub senność w czasie rozmowy, oglądania telewizji, codziennych czynności lub nawet prowadzenia samochodu), trudności w koncentracji, zaburzenia potencji,

Niekorzystne następstwa zespołu bezdechu sennego to także: zwiększenie ciśnienia tętniczego lub trudności w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwiększenie ryzyka powikłań choroby niedokrwiennej serca lub udaru mózgu, wypadki w czasie prowadzenia samochodu, zmniejszenie wydajności w pracy, problemy emocjonalne.

W Ośrodku wykonujemy diagnostykę bezdechu sennego przy pomocy aparatu Poly MESAM.

Leczenie prowadzone jest aparatem CPAP, czyli stałym dodatnim ciśnieniem.

Kwalifikujemy do diagnostyki polisomnograficznej, dokonujemy oceny wyników badania i decydujemy, co do dalszego leczenia.

Przeprowadzamy badania kontrolne pacjentów leczonych aparatem CPAP.

Godziny pracy:

Wtorek

09:00 - 11:00  - lek. J. Dąbrowska - Kruszewska

Czwartek

09:00 - 12:00  - lek. J. Dąbrowska - Kruszewska

12:00 - 14:30 - lek.  J. Rożek-Budna

 

 Dokumenty, które pacjent powinien zabrać z sobą na poradę lekarską:

  1. Skierowanie do poradni leczenia bezdechu sennego.
  2. Dokument potwierdzający tożsamość
  3. Dokumentację leczenia - wyniki badań, zdjęcia rtg.

 Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.