Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia prątka gruźlicy 89 532-29-34

Pracownia analityczna 89 532-29-51

Pracownia bakteriologiczna 89 532-29-29

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi : 89 532 29 30

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Laboratorium Analityczne z Pracowniami:

- Biochemii    

- Immunochemii

- Hematologii z Koagulologią

- Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi

- Analityki Ogólnej

Badania Chorób Autoimmunologicznych

Laboratorium Bakteriologiczne z Pracowniami:

- Prątka Gruźlicy

- Bakteriologii

Laboratorium oferuje usługi pacjentom hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym. Wykonuje badania z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii, analityki ogólnej, immunochemii (hormonów, markerów chorób nowotworowych), badania immunologii transfuzjologicznej, badań mikrobiologicznych oraz biologii molekularnej z zakresu gruźlicy i COVID -19.

Świadczy usługi w zakresie posiewu i identyfikacji drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, oznaczenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów z określeniem mechanizmów oporności oraz wykrywaniem genów oporności.

W wysoko specjalistycznej Pracowni Badań Chorób Autoimmunologicznych wykonywane są badania przeciwciał przeciwjądrowych ANA, ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej (II FT), która jest złotym standardem badania AN A oraz testy typu Immunoblol.

Na analizatorze Phadia 100 wykonywane są badania alergologiczne metodą ImmunoCAP - powszechnie uznawaną jako złoty standard w diagnostyce alergologicznej „in vitro”: phadiatop, specyficzne IgE (do 56 alergenów), komponenty alergenowe, tryptaza.

Laboratorium współpracuje m. in. z:

- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie

- Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie

- Referencyjnym Laboratorium Prątka w Instytucie

- Zakładem Patomorfologii WSS w Olsztynie

- Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

W trosce o jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników prowadzona jest ciągła wewnątrzlaboratoryjna kontrola na każdym etapie badania, jak również zewnątrzlaboratoryjna: krajowa i międzynarodowa kontrola jakości badań poświadczona zaświadczeniami i certyfikatami jakości. Stosowane są metody diagnostyczne zalecane przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej i EUCAST.

 

Laboratorium DDL dysponuje wysokiej klasy aparaturą analityczną i bakteriologiczną, m.in.

 • Cobas 6000 Roche,
 • Sysmex XN-1000 (RET) Pure
 • ACL TOP 300 CTS WERFEN,
 • ABL90flex Radiometer,
 • Cobas u411 Roche,
 • Phadia100,
 • EuroBlot One Euroimmun- analizator do immunoblotów ANA, ANCA,
 • AP BLOT ELITE-TH mod.A1- analizator do paneli alergologicznych
 • analizator Erytra Eflexis Grifols- badania immunologii transfuzjologicznej,
 • 2 systemy do wykrywania DNA prątków gruźlicy ProbeTec ET i GeneXpert (z możliwością wykrywania: karbapenemaz typu KPC, NDM, VIM, IMP – 1, OXA 48; toksyny B, binarnej, szczepów hiperepidemicznych 027NAP/B1 Clostridridium dificille,, wirusa grypy A,B RSV oraz A.B, A/H1N1 i Norowirusa),
 • szybkim systemem hodowlanym BACTEC MGIT 960 TB
 • systemem do hodowli krwi i płynów ustrojowych BACTEC 9050
 • mikroskopem fluorescencyjnym

Personel Działu Diagnostyki Laboratoryjnej to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych:

 • diagnostów laboratoryjnych (ze specjalizacją z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i mikrobiologii)
 • techników analityki medycznej.

 ŚWIADE  swIAD